Medlemsavgift m.m.

 

Medlemsavgiften är f.n. €20 p.p. och kalenderår.

Avgiften kan f.n. endast erläggas kontant under incheckningen till något av föreningens event under Januari - December.

Den person som ej önskar vara reegistrerad Medlem erlägger en Gästavgift på €5 utöver det faktiska restaurang-priset vid varje lunch eller middag. Nämnda extra avgift kan även gälla vid andra sammankomster där en viss lägsta kostnad har förhandlats fram för föreningens Medlemmar. I varje inbjudan anges alltid priset separat för Medlemmar och Gäster. 

                                                                                               »»»»»o«««««

Om Du önskar bli Medlem - eller endast stå på sändlistan för e-mail utskick till inbjudningar m.m. - måste Du registrera Dig.

Detta sker med angivande av namn, bostadsort, e-mailadress, telefonnummer och nationalitet till .....

E-mail: keningring@gmail.com