VÄLKOMMEN ...

... till Carpe Diem´s hemsida som nu delvis är under omarbetning p.g.a. en nödvändig administrativ omorganisation av klubben.

Bl.a. så har inaktuella webb-sidor avlägsnats för att bli uppdaterade, - eller helt ersättas.

Kvar finns dock viss info, - men full uppdatering av webbsidan kommer förmodligen inte att kunna presenteras förrän efter årsskiftet 22/23. 

Är Du/Ni intresserade av att snarast få mer information om vår verksamhet, som för tillfället dessvärre inte framgår här, - vänligen kontakta Kent Ringborn på tel.

+351 916 17 52 59.