Aktuell Inbjudan

  

Nästa träff blir en "Valentine"-Lunch som kommer att äga rum Onsdagen den 12:e Februari på restaurang

"AQUARELLE" i Almancil.

Inbjudan kommer att sändas ut till Medlemmar och Vänner på vår sändlista den 2:a Februari.

🙂