Aktuell Inbjudan.

 

NÄSTA .....

..... TRÄFF 

 

 ..... ÄGER RUM DEN 8:E NOVEMBER.

INBJUDAN KOMMER ATT SÄNDAS UT TILL SAMTLIGA REGISTRERADE MEDLEMMAR OCH VÄNNER VIA E-MAIL, DEN 28:E OKTOBER.

INBJUDAN KOMMER OCKSÅ ATT FINNAS HÄR PÅ HEMSIDAN DEN 30:E, - OM DET FORTFARANDE FINNS PLATSER KVAR.

 

 Må så gott och lev väl!