#01
Kapten försäkrar sig om att skeppet ligger rätt vid kaj ....