Events

 

🙂🙂🙂🙂🙂

 Här kommer rubricerade och daterade undersidor med en lätt övergripande presentation av våra träffar, tillsammans med några minnesrika bilder att finnas för beskådning. 

P.g.a. begränsningar av hur många foton/bilder webb-abonnemanget tillåter, kommer dessvärre tidigare insatta album att efter hand avlägsnas - men arkiveras - för att lämna plats för nya uppdaterade dito här på hemsidan. Förtexten kommer dock att t.v. ligga kvar, - utan bilder.   

Vi kanske inte alltid kommer att ha en fotograf tillgänglig, - så vi emotser då tacksamt några av era egna bilder som eventuellt kan tillföras våra respektive fotoalbum.

Vänligen sänd dessa till nedan e-mail adress.

»»»»»»»»»»o««««««««««

Beträffande bilderna i fotoalbumet. 

För större bild, - klicka på bilden och sedan eventuellt bild för bild.

 Ladda gärna ner önskade bilder - eller om detta inte går - sänd önskade bild-nummer till nedan e-mail adress, - så skickar vi dessa. 

  admin@carpediem-algarve.org  

🙂🙂🙂🙂🙂