Nya sidor ...

... är alltid under bearbetning och skivs in som "ny sida" eller som "undersida" till tidigare redan befintliga sidor.   

    Detta bl.a. också i väntan på eventuella förslag om vad Du/Ni tycker att vi skall erbjuda på hemsidan, - beträffande information m.m.  

Era idéer mottages med största tacksamhet och kan sändas till .....

webmaster@carpediem-algarve.org

 🙂