Information

 

Medlemmarna får information på denna hemsidan, - och/eller genom separata e-mail utskick. 

Som ett informations-tilskott startades den 25:e November 2019 en Facebook-sida under namnet "Carpe Diem Skandinavisk Lunch Klubb Algarve".   

 

 Viktigt Meddelande:
 
"Associação Clube Scand" (Carpe Diem) har sedan våren 2018 åtagit sig att upprätthålla principerna i  EU´s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) för  att skydda dina rättigheter och din integritet. Det är din fulla rätt att när som helst bli borttagen ifrån våra adress- och sändlistor, - om du så önskar. 

Detta gör du enklast genom  att sända ett e-mail till;  

admin@carpediem-algarve.org 

och endast skriva `AVLÄGSNA´ i "Subject" - rutan.

  Namn, e-mail adress, bostadsort, tel. nr. samt 

nationalitet avlägsnas och bekräftas.