Beslut

Styrelsen kan fatta beslut inom sitt uppdrag att erbjuda Medlemmar och Gäster samvaro i enlighet med Klubben´s syfte och därmed nödvändig administration.

 Styrelsen skall eftersträva att fatta beslut i consensus, i annat fall med majoritet.

Styrelsen föreslår Medlemmarna att fatta beslut i frågor och ärenden som skiljer sig från den löpande verksamheten, genom att svara på eventuella enkäter som distribueras via e-mail utskick, eller i enlighet med Klubben´s antagna stadgar.