Organisationen

 

Klubben´s mötesverksamhet administreras, planeras, organiseras och arrangeras av en Styrelse, - tillsammans med eventuella Medarbetare.

Dessa personer arbetar på ideell basis utan ersättning, men kompenseras i samband med kostnader för Klubben´s verksamhet.

 Styrelsen består av fem personer och därtill två Suppleanter.

 

 

Algarve´s västligaste udde med fyren Cabo de S. Vincente.Image result for algarve lighthouse