Mötesverksamhet

   Normalt arrangeras en Lunch, eller vid speciella tillfällen en Middag,  den första eller andra Torsdagen *) varje månad  (någon månad kan detta schema variera)  med undantag av sommarmånaderna Juni, Juli, Augusti och September, i en restaurang som är trivsam och serverar god mat och dryck.

 Betalningen för Lunchen/Middagen göres på plats (endast kontant) under inchecknings-prosessen, - direkt till Klubben´s Kassör. 

Vid incheckningen finns också en personlig namn-bricka till varje deltagare - att bära under mötet - som senare skall återlämnas vid utgången efter mötets avslutning.     

 Före måltiden avsätts en halvtimma för mingel. 

Mötena leds av en utsedd medlem, eller om denne har förhinder, av annan person utsedd av Styrelsen.

 Carpe Diem´s bordsvisa, skriven av biskop Franz Michael Franzén, inleder måltiderna i union sång. 

I samband med mötena skall möjlighet till underhållning finnas, samt om skäl föreligger, intressant information lämnas och/eller givande föredrag hållas.

Om Medlem, eller Gäst, önskar begära ordet i något allmängiltigt ärende, skall detta anmälas till Styrelsen i god tid före mötet.

*) 

 OBS, - fr.o.m. årsskiftet 2019/2020 ändras våra träffar till

Onsdagar

enligt Årsmötesbeslut den 7:e November 2019.