Medlemsavgift m.m.

Medlemsavgiften är f.n. €20 p.p. och kalenderår.

Avgiften kan betalas vid något av våra möten under Januari – December,

eller genom inbetalning till klubbens bankkonto:

 

Millennium Banken

Namn: Associação Clube Scand

Konto Nr: 45514008067

NIB: 0033-0000-45514008067-05

IBAN: PT50-0033-0000-45514008067-05

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

 

Vid inbetalning via bank, - vänligen var noggrann med att ange avsändare för att undvika felkreditering!

 

OBS!

 Den person som inte betalat in medlemsavgiften för innevarande år och därmed ej blivit registrerad som Medlem, har ingen rösträtt vid föreningens stadgade Årsmöten i Mars och November.

 Den person som ej önskar vara Medlem erlägger en Gästavgift på €5 - utöver det faktiska restaurang-priset - vid varje lunch eller middag. Nämnda extra avgift kan även gälla vid andra sammankomster där en viss lägsta kostnad har framförhandlats för föreningens Medlemmar. I varje inbjudan anges alltid priset separat för Medlemmar och Gäster.    

 Om Du har några frågor med anledning av ovan, - är Du välkommen att kontakta vår Kassör via

E-mail: kassan@carpediem-algarve.org

 

»»»»»» o ««««««

 

Om Du önskar bli Medlem - eller endast stå på vår sändlista för e-mail utskick till inbjudningar m.m. - måste Du först registrera Dig.

Detta sker med angivande av namn, bostadsort, e-mailadress, telefonnummer och nationalitet till

E-mail: admin@carpediem-algarve.org