MEDLEMMAR

 

Medborgare i och från de skandinaviska länderna som bor i, eller besöker Portugal i allmänhet och Algarve i synnerhet, samt skandinavisktalande personer från andra länder.

Undantag göres för icke-skandinavisktalande med skandinavisk partner.

En Medlems- och Supporter förteckning utvisande namn, e-mail adress, ort, telefonnummer, nationalitet och erlagd medlemsavgift - hålls aktuell.

 

Klubben har två invalda Heders-Medlemmar;

Dr. Francisco Weinholtz, - Norsk Konsul (Advokat) i Portimão. 

Dr. Rui Horta, - Svensk Konsul (Advokat) i Tavira. 

 

»»»»»»»»»»O«««««««««« 

 

Viktigt Meddelande:
 
"Associação Clube Scand" (Carpe Diem) har sedan 
våren 2018 åtagit sig att upprätthålla principerna i 
EU´s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) för 
att skydda dina rättigheter och din integritet. 
Det är din fulla rätt att när som helst bli borttagen 
ifrån våra adress- och sändlistor, - om du så önskar. 
Detta gör du enklast genom  att sända ett e-mail till;  
och endast skriva `AVLÄGSNA´ i "Subject" - rutan.
 
Namn, e-mail adress, bostadsort, tel. nr. samt 
nationalitet avlägsnas och bekräftas.
 
  Kent Ringborn  
President