Medlemmar

 

Medborgare i och från de skandinaviska länderna som bor i, eller besöker Portugal i allmänhet och Algarve i synnerhet, samt skandinavisktalande personer från andra länder.

Undantag göres för icke-skandinavisktalande med skandinavisk partner.

En medlemsförteckning utvisande namn, e-mail adress, ort, telefonnummer, nationalitet och erlagd medlemsavgift - hålls aktuell.

 

Klubben har två invalda Heders-Medlemmar;

Dr. Francisco Weinholtz, - Norsk Konsul (Advokat) i Portimão. 

Dr. Rui Horta, - Svensk Konsul (Advokat) i Tavira. 

 

 

Strandremsa i västra Algarve.Image result for algarve beaches images