Syfte

Att ge Medlemmarna möjlighet att träffas en gång i månaden, Oktober – Maj, för att inta en gemensam lunch, eller vid speciella tillfällen middag, under trevliga och trivsamma former, samt att sinsemellan skapa kontakter för vidare information och samvaro t.ex. i mindre grupper.

Carpe Diem skall verka för att, i mån av tid och möjlighet, ge information som kan vara till nytta eller nöje – eller på annat sätt gagna Medlemmarna.