Vilka är vi ..... och lite historia.

 

Den f.d. Arbetsgruppen och Medarbetare ersattes av en "Interim-Styrelse" när Klubben registrerades den 30:e juni 2016, bestående av fem Ordinarie Medlemmar, - Inge Ringborn, Marianne Vikre, Ana-Maria Cardoso, Luis Cardoso samt Kent Ringborn.

 

Registreringsprocessen drog ut på tiden och inte förrän den 9:e Mars 2017 kunde vi ha ett Konstituerande möte med Ordinarie Medlemmar för att då bl.a. välja en Styrelse bestående av fem Ledamöter med invalda positioner. Vidare invaldes också två Styrelse-Suppleanter, tre Medlemmar till Revisorsgruppen samt tre Medlemmar till Valberedningsgruppen.

 

 Den 9:e November 2017 hade vi ett Extra Årsmöte med efterföljande ordinarie lunch. Under mötet skulle det bl.a. väljas nya Ledamöter och övriga Funktionärer för år 2018. Enär inga namnförslag inkommit omvaldes enhälligt samtliga redan invalda Medlemmar att kvarstå på sina poster under 2018. 

Enda undantaget - som också godkänndes - var att President Göran Linde och Vice President Kent Ringborn byter positioner i Styrelsen fr.o.m. årsskiftet. 

 

Den 8:e November 2018 hade vi ett Extra Ordinarie Årsmöte med efterföljande lunch.

 Under mötet skulle det bl.a. väljas nya Ledamöter och övriga funktionärer för år 2019.

 Enär inga namnförslag inkommit omvaldes flertalet redan invalda Medlemmar att kvarstå på sina poster under 2019.

 Enda undantagen som godkändes av församlingen var att Vice President Göran Linde på egen begäran entledigades och ersattes av tidigare Styrelse Suppleant , - Marianne Vikre, som följaktligen också lämnade sin post i Revisorsgruppen.

Till ny Styrelse Suppleant invaldes enhälligt Egil Borgersen och som ersättare i Revisorsgruppen invaldes enhälligt Kay Persson.

I samband med Ordinarie Årsmötet den 12:e Mars 2019 lämnade Ursula Beckman, på egen begäran, sina uppdrag i klubben som Styrelse Suppleant samt Valberedare, - men kvarstår som Medlem.

Till ny Styrelse Suppleant valdes Henrik Nenzén enhälligt av de närvarande Medlemmarna.

Positionen som Valberedare lämnas t.v. Vakant.

 

        Styrelsen med Suppleanter

2019

 

  • President - Kent Ringborn (SE)

  • Vice President - Marianne Vikre (DK)

  • Sekreterare - Gunilla Ellerstrand (SE)

  • Kassör - Inge Ringborn (NL/SE)

  • Ledamot - Ragnhild Olsen-Anfroy (NO/FR)

  • Styrelse Suppleant - Henrik Nenzén (SE)

  • Styrelse Suppleant - Egil Borgersen (NO)

Revisorer: John Abrahamsen (NO), Kjell-Ingvar Dahlqvist (SE), (t.v. är 3:e platsen vakant.

Valberedare: Petter Oftedal (NO), Kjell-Ingvar Dahlqvist (SE) samt - (t.v. är 3:e platsen vakant.)