Vilka är vi?

 

 

Den f.d. Arbetsgruppen och Medarbetare ersattes av en "Interim-Styrelse" när Klubben registrerades den 30:e juni 2016, bestående av fem Ordinarie Medlemmar, - Inge Ringborn, Marianne Vikre, Ana-Maria Cardoso, Luis Cardoso samt Kent Ringborn.

 

Registreringsprocessen drog ut på tiden och inte förrän den 9:e Mars 2017 kunde vi ha ett Konstituerande möte med Ordinarie Medlemmar för att då bl.a. välja en Styrelse bestående av fem Ledamöter med invalda positioner. Vidare invaldes också två Styrelse-Suppleanter, tre Medlemmar till Revisorsgruppen samt tre Medlemmar till Valberedningsgruppen.

 

 Den 9:e November 2017 hade vi ett Extra Årsmöte med efterföljande ordinarie lunch. Under mötet skulle det bl.a. väljas nya Ledamöter och övriga Funktionärer för år 2018. Enär inga namnförslag inkommit omvaldes enhälligt samtliga redan invalda Medlemmar att kvarstå på sina poster under 2018. 

Enda undantaget - som också godkänndes - var att President Göran Linde och Vice President Kent Ringborn byter positioner i Styrelsen fr.o.m. årsskiftet. 

 

 

Styrelsen med Suppleanter

2018

 

  • President - Kent Ringborn (SE)

  • Vice President - Göran Linde (SE)

  • Sekreterare - Gunilla Ellerstrand (SE)

  • Kassör - Inge Ringborn (NL/SE)

  • Ledamot - Ragnhild Olsen-Anfroy (NO/FR)

  • Suppleant - Ursula Beckman (SE)

  • Suppleant - Marianne Vikre (DK)

Revisorer: John Abrahamsen (NO), Kjell-Ingvar Dahlqvist (SE) samt Marianne Vikre (DK).

Valberedare: Petter Oftedal (NO), Kjell-Ingvar Dahlqvist (SE) samt Ursula Beckman (SE).