Omorganisationen - 2016/2017


 

Carpe Diem omorganiserades till en, enligt portugisisk lag, registrerad icke vinstgivande Klubb under det officiella namnet, - 

"ASSOCIAÇÃO CLUBE SCAND"


Förändringarna inom CD blev ett fullbordat faktum under vårt Konstituerande lunch-möte den 9:e Mars 2017, med val av bl.a. Styrelse, Styrelse-Suppleanter, Revisorer samt Valberedare.

 

 

Följande Medlemmar blev invalda och accepterade nedan positioner i Klubben fram till - i första hand - januari 2018.

 

STYRELSELEDAMÖTER

Göran Linde, Kent Ringborn, Gunilla Ellerstrand, Inge Ringborn samt Ragnhild Olsen-Anfroy.

 

STYRELSE-SUPPLEANTER

Ursula Beckman samt Marianne Vikre

 

REVISORER

John Abrahamsen, Kjell-Ingvar Dahlqvist samt Marianne Vikre.

 

VALBEREDARE

Petter Oftedal, Kjell-Ingvar Dahlqvist samt Ursula Beckman.