Omorganisationen - 2016/2017

Carpe Diem omorganiserades till en, enligt portugisisk lag, registrerad icke vinstgivande Klubb under det officiella namnet, - 

"ASSOCIAÇÃO CLUBE SCAND"


Förändringarna inom CD blev ett fullbordat faktum under vårt Konstituerande lunch-möte den 9:e Mars 2017, med val av bl.a. Styrelse, Styrelse-Suppleanter, Revisorer samt Valberedare.