VÄLKOMMEN

till CARPE DIEM´s "nya" hemsida som alltjämt är under bearbetning med diverse justeringar och tillägg!

 

 

Kolla gärna innehållet enligt menyn ovan för diverse information och fortlöpande uppdateringar om vår verksamhet.  🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning

Kent Ringborn