VÄLKOMMEN

till CARPE DIEM´s "nya" hemsida som alltjämt är under bearbetning med diverse justeringar och tillägg!

 

 

Kolla gärna innehållet enligt menyn ovan för diverse information och fortlöpande uppdateringar om vår verksamhet.  Cool

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning

Kent Ringborn