VÄLKOMNA

till Carpe Diem´s "nya" hemsida som alltjämt är under upparbetning med diverse justeringar och tillägg!

 

 

 

 

15-09-2020, skärpte portugisiska myndigheter gälland regler för att ytterrligare försöka stärka möjlöigheten till en lägre smittspridning av "COVID 19" i landet.

16-09-2020, beslöt Carpe Diem´s Styrelse att inställa Oktober-luncen och därefter följa utvecklingen månad för månad med uppdateringar på Webb- och Facebook-sidan.     

 »»»»»»»»»»O««««««««««

(Dessvärre har flera av mig tidigare "inklistrade bilder" i diverse texter nyligen under sommaren (2019) blivit borttagna av Webb-Hotellet p.g.a. deras nya webbplats-säkerhet grundad på s.k. "HOTLINKING". ( http://awesomelytechie.com/dont-hotlink/ 

BEKLAGAR!

 

                                    

 

 

Med vänlig hälsning

Kent Ringborn