VÄLKOMNA

till Carpe Diem´s "nya" hemsida som alltjämt är under upparbetning med diverse justeringar och tillägg!🙂

»»»»»O««««« 

Dessvärre har flera av mig tidigare "inklistrade bilder" i diverse texter nyligen under sommaren (2019) blivit borttagna av Webb-Hotellet p.g.a. deras nya webbplats-säkerhet grundad på s.k. "HOTLINKING". ( http://awesomelytechie.com/dont-hotlink/ )    

                                   BEKLAGAR!   

 

 

VÄLKOMNA!

Kent Ringborn